Vergeet niet je lidgeld voor 2021 te betalen - 3de gegroepeerde ringbestelling 22 november !!!

De Paradijsvogel Kuurne

In een drukke en gestresseerde omgeving hechten wij veel belang aan de samenhang en de uitstraling van onze vereniging. Wij kijken er naar uit om elkaar op geregelde tijdstippen te kunnen zien om informatie uit te wisselen, naar elkaar te luisteren of verhalen te vertellen. Eerst over de vogels, dan over wat meer gemoedelijk is.

5 à 6 Maal per jaar nodigen wij daarvoor onze bestaande en toekomstige leden uit op onze vergaderingen of activiteiten. Om hen te bedanken voor hun aanwezigheid voorzien wij telkens een gratis tombola.

 

2021:

in de hoop dat onze activiteiten in 2021 een normaal verloop kennen, hebben wij volgende activiteiten al ingepland. Een invulling van de programma's volgt later.

 

24 januari: algemene ledenvergadering met                                                         nieuwjaarsreceptie.

28 maart: ledenvergadering.

13 juni: ledenvergadering.

22 augustus: ledenvergadering.

10 oktober: ledenvergadering.

20 en 21 november: 67° tentoonstelling                                                           provinciaal kampioenschap KBOF West-Vlaanderen.

2020:

26 januari: algemene vergadering met gratis 

                      nieuwjaarsreceptie.

22 maart: ledenvergadering met gastspreker

                     dierenarts Emiel Demeester.

                            geannuleerd wegens Covid 19

14 juni:       ledenvergadering.

                            geannuleerd wegens Covid 19

12 juli:         ledenvergadering met eigen spreker. 

16 augustus: ipv 23 augustus !!!

ledenvergadering met vernieuwing lidgelden en ringenbestellingen. Algemene info.

11 oktober: ledenvergadering.

ledenvergadering met vernieuwing lidgelden en ringenbestellingen. Mededelingen.

21 en 22 november: AFGELAST WEGENS COVID 19 !!!

67ste tentoonstelling.

22 november: ledenvergadering met gastspreker

                     dierenarts Emiel Demeester.

                                               AFGELAST WEGENS COVID 19 !!!

                                                                         het virus blijft ons parten spelen.

       

Alle vergaderingen, tenzij anders vermeld, vinden plaats in ons lokaal:

Sint-Pieterszaal, Brugsesteenweg 309, 8520 Kuurne om 09.30h.

https://www.kuurne.be/sint-pieterszaal

Wij beschikken er over moderne faciliteiten zoals beamer, groot scherm, en Wifi. 

De dinsdag voor de ledenvergadering is er altijd bestuursvergadering.