REEKSEN  2024

 

De technische commissies en het bestuursorgaan van KBOF hebben de reeksen voor de provinciale kampioenschappen 2024 aangepast.

Enerzijds met als doel het aantal reeksen wat te verminderen en anderzijds deze uniform te maken voor alle provincies.

Zo zijn er nu nog 466 reeksen ipv 627, hetzij een vermindering met 161 reeksen of met 25.7%.

Deze vermindering is er vooral gekomen door het samenvoegen van reeksen waarvoor in het verleden geen of nauwelijks vogels ingeschreven werden.

TT 2024 Reeksen Pdf