Het gewest Kortrijk

 

De volgende verenigingen maken deel uit van het gewest Kortrijk:

De Witte Spreeuw Waregem

De Vogelvrienden Zwevegem

De Vlasvink Wevelgem

De Nachtegaal Lauwe

De Deerlijkse Vogelvrienden

De Leeuwerik Gullegem

De Paradijsvogel Kuurne

Nog twee verenigingen organiseren een tentoonstelling met bijgaande ruil- en verkoopbeurs.

De Paradijsvogel Kuurne  

De Deerlijkse Vogelvrienden

De Leeuwerik Gullegem heeft beslist om vanaf 2024 geen tentoonstellingen en verkoopbeurzen meer te organiseren.      

De 2 overblijvende tentoonstellingen samen vormen het gewestkampioenschap.

Door de 7 verenigingen werd voor het gewest Kortrijk een tentoonstellingsreglement opgemaakt. U kan het hier onder raadplegen.

Ter gelegenheid van de volgende gewestvergadering dd 14/05/2024 zal dat beperkt aangepast worden.

2023 Gewest Kortrijk TT reglement

Deerlijk

Tentoonstelling:

28 en 29 september 2024

Jaarlijkse gewesttentoonstelling

Zaterdag 09h00-22h00 en zondag 09h00-17h30

Beurs:

zaterdag 07h00-11h00

Locatie:

Zaal De Wieke, Wiekeplein 1, 8540 Deerlijk

Info:

Marleen Desander  ddv.mdesander@skynet.be

Marleen Desander  m.hostijn@skynet.be

Documenten:

Deze voor 2024 zijn momenteel nog niet beschikbaar.

 

Kuurne:  

Tentoonstelling:

16 en 17 november 2024

70 ste tentoonstelling ingericht door De Paradijsvogel Kuurne

67 ste provinciaal kampioenschap KBOF West-Vlaanderen   

21 ste provinciaal kampioenschap voor jongeren

Zaterdag 09h00-18h00 en zondag 09h00-16h00

Beurs:

zondag 07h00-12h00

Locatie:

Kubox, Kattestraat 188, 8520 Kuurne

Info:

Devolder Dimitri      dimitri.devolder@telenet.be

Luc Braekeveldt      luc.braekeveldt@gmail.com

info@deparadijsvogelkuurne.be

https://www.deparadijsvogelkuurne.be/provinciaal-kampioenschap

Documenten:

In 2024 zullen de reeksen, en mogelijks ook het reglement, gewijzigd worden.

Vandaar dat deze hier nu nog niet beschikbaar zijn.