Volgende ledenvergadering met gastspreker dierenarts Emiel Demeester op 10/10 om 09h30 in de Sint-Pieterzaal. Brugsesteenweg 309, 8520 Kuurne

LID WORDEN?  Aan u de keuze.

 

VOLWAARDIG LID 2022:

 • 25,00 €.

 • Jaarlijks 4 à 5 ledenvergaderingen met gratis tombola en 1 tentoonstelling.

 • Maandelijks het tijdschrift “De Witte Spreeuwen” in A4 formaat en digitaal.

 • Mogelijkheid om kweekringen te bestellen.

 

VOLWAARDIG LID 2022 JONGER DAN 18 JAAR:

 • 20,00 €  ( <18jaar op 01/01/2022 ).

 • Jaarlijks 4 à 5 ledenvergaderingen met gratis tombola en 1 tentoonstelling.

 • Maandelijks het tijdschrift “De Witte Spreeuwen” in A4 formaat en digitaal.

 • Mogelijkheid om kweekringen te bestellen.

STEUNEND LID 2022:

 • 15,00 €.

 • Jaarlijks 4 à 5 ledenvergaderingen met gratis tombola en 1 tentoonstelling.

 

BELANGRIJK:

 • Nieuwe leden dienen ons naast hun gangbare gegevens eveneens het ondertekende formulier i.v.m de wet op de privacy te bezorgen. Houd daarbij je kweek- of stamnummer (vb AG760) en je rijksregisternummer bij de hand. Dit laatste vind je op de achterkant van je identiteitskaart.

 • Gelieve uw lidgeld te betalen voor 10 december 2021. Om uw tijdschrift van januari zeker te ontvangen dient de club alle info door te geven tegen 15 december 2021.

 • Bij laattijdige betaling worden de tijdschriften niet meer nagestuurd.

 • Betalingen kunnen gebeuren op rekening van De Paradijsvogel Kuurne bij KBC:   

                  BE45 7384 2916 3889         

 

TER INFO:

Nog steeds zijn er vogelliefhebbers die geen weet hebben van vogelverenigingen of rechtstreeks aangesloten zijn bij een federatie. Zij betalen niet alleen meer lidgeld (35€ ipv 25€) maar genieten ook niet van de "op maat gemaakte service" geboden door een lokale vereniging.

Indien u dergelijke liefhebbers kent, aarzel niet om hen "De Paradijsvogel Kuurne" aan te prijzen. Waarvoor dank.

 

LID WORDEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG.

Hieronder invullen en verzenden.

 

 Vergeet nu ook niet uw betaling in orde te brengen op onze rekening bij KBC: 

BE45 7384 2916 3889

 

 

Lidgelden 2022
PDF – 120,0 KB
Brief Voor Nieuwe Leden Ivm Privacywet
Word – 56,9 KB