DE DAGEN WORDEN "LANGER". DE KWEEK IS ER OF KOMT ERAAN. HOU HET VEILIG ZODAT WE IN DE ZOMER EN IN HET NAJAAR ONZE ACTIVITEITEN KUNNEN HERVATTEN.

LID WORDEN?  Aan u de keuze.

 

VOLWAARDIG LID 2021:

 • 25,00 €.

 • Jaarlijks 4 à 5 ledenvergaderingen met gratis tombola en 1 tentoonstelling.

 • Maandelijks het tijdschrift “De Witte Spreeuwen” in A4 formaat en digitaal.

 • Mogelijkheid om kweekringen te bestellen.

 

VOLWAARDIG LID 2021 JONGER DAN 18 JAAR:

 • 20,00 €.

 • Jaarlijks 4 à 5 ledenvergaderingen met gratis tombola en 1 tentoonstelling.

 • Maandelijks het tijdschrift “De Witte Spreeuwen” in A4 formaat en digitaal.

 • Mogelijkheid om kweekringen te bestellen.

STEUNEND LID 2021:

 • 15,00 €.

 • Jaarlijks 4 à 5 ledenvergaderingen met gratis tombola en 1 tentoonstelling.

 

BELANGRIJK:

 • Nieuwe leden dienen ons naast hun gangbare gegevens eveneens het ondertekende formulier i.v.m de wet op de privacy te bezorgen. Houd daarbij je kweek- of stamnummer (vb AG760) en je rijksregisternummer bij de hand. Dit laatste vind je op de achterkant van je identiteitskaart.

 • Gelieve uw lidgeld te betalen voor 10 december 2020. Om uw tijdschrift van januari zeker te ontvangen dient de club alle info door te geven tegen 15 december 2020.

 • Bij laattijdige betaling worden de tijdschriften niet meer nagestuurd.

 • Betalingen kunnen gebeuren op rekening van De Paradijsvogel Kuurne bij KBC:   

                  BE45 7384 2916 3889         

 

LID WORDEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG.

Hieronder invullen en verzenden.

 

 

Vergeet nu ook niet uw betaling in orde te brengen op onze rekening bij KBC: 

BE45 7384 2916 3889

 

 

Lidgelden 2021
Word – 102.5 KB
Brief Voor Nieuwe Leden Ivm Privacywet
Word – 56.9 KB