DE DAGEN WORDEN "LANGER". DE KWEEK IS ER OF KOMT ERAAN. HOU HET VEILIG ZODAT WE IN DE ZOMER EN IN HET NAJAAR ONZE ACTIVITEITEN KUNNEN HERVATTEN.

MEDEWERKERS

 

De Paradijsvogel Kuurne kan voor bepaalde activiteiten, zoals het organiseren van de jaarlijkse tentoonstelling, niet zonder de belangloze inzet van medewerkers.

Hun engagement is van onschatbare waarde.

Daarvoor hebben we respect en zorgen we er voor dat ze goed verzekerd zijn.

De KBOF heeft een verzekering voor vrijwilligers.

Maar daarnaast heeft De Paradijsvogel Kuurne bij de Vlaamse overheid, als vereniging, nog een verzekering aangevraagd en gekregen.

Deze verzekering dekt zowat alle activiteiten die vrijwilligers volgens de wet uitoefenen, onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie.

De verzekering biedt waarborgen, zowel tijdens als op weg naar en van de activiteiten, voor burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

De vrijwilligersuren moeten 48h voor de activiteit doorgeven worden. Daarom maken we met onze medewerkers duidelijke  en concrete afspraken.

Voor meer info, of om je op te geven als gemotiveerde medewerker, kan je ons altijd contacteren via het contactformulier.