DE DAGEN WORDEN "LANGER". DE KWEEK IS ER OF KOMT ERAAN. HOU HET VEILIG ZODAT WE IN DE ZOMER EN IN HET NAJAAR ONZE ACTIVITEITEN KUNNEN HERVATTEN.

RINGEN NODIG?  MEERDERE GELEGENHEDEN

 

De Paradijsvogel Kuurne organiseert jaarlijks een 4-tal momenten om ringen te bestellen. De gevraagde ringen worden dan in groep doorgegeven aan de KBOF om zo de verzendingskosten, die door de club gedragen worden, te beperken.

 

Ringen voor 2021 kunt u bestellen tijdens:

  • de ledenvergadering op 16/08/2020

  • de ledenvergadering op 11/10/2020

  • de tentoonstelling op 21 en 22/11/2020: afgelast

  • de ledenvergadering met gastspreker op 22/11/20: afgelast

  • de algemene vergadering op 24/01/2021: afgelast

De ringen besteld op 16/08/20 werden reeds geleverd en kunnen afgehaald worden op de vergadering van 11/10/20    of, na afspraak, bij de ringverantwoordelijke.  

De ringen besteld op 11/10/20 werden reeds op 09/11 geleverd. Vermits er nu niet direct een vergadering gepland is, dient u, voor afhaling, contact op te nemen met Dimitri. (0475/594102 of dimitri.devolder@telenet.be).

De ringen besteld op 22/11/20 werden ook reeds op 22/12 geleverd en kunnen afgehaald worden.

De ringen besteld op 24/01/21 werden op 19/02/21geleverd en kunnen afgehaald worden.

 

RESPECTEER  HIERBIJ  DE  CORONA  MAATREGELEN  AUB!!!

 

De leveringstermijn circuleert gewoonlijk rond de 6 weken. 

Bij ontvangst van de ringen dient u deze op hun juistheid te controleren. Wacht daarmee niet tot er jongen in de nesten liggen.

Na deze 4 groepsbestellingen kan u evenwel steeds nog ringen bestellen bij de ringverantwoordelijke Dimitri Devolder. (0475/594102 of dimitri.devolder@telenet.be )

 

Let wel:

Gewone nabestellingen kosten u 9 euro en spoedbestellingen 15 euro. Voor spoedbestellingen komt daar tevens nog 1 euro per ring bij!!!                  

Vandaar, bestel tijdig en voldoende.

 

Ringen worden pas besteld na betaling van de ringen en het lidgeld, en voor Europese vogels ook na ondertekening van het besteldocument.   

Ringen voor Europese vogels worden pas vrijgegeven na 1 jan.

 

Betalen kan op rekening van De Paradijsvogel:

BE45 7384 2916 3889.

 

Hieronder vindt u de aanbevolen ringmaten en formulieren om ringen te bestellen voor niet-Europese en Europese vogels. 

 

Aanbevolen Ringmaten Kweekseizoen 2021
Word – 491.8 KB
Formulier Ringbestelling 2021 Niet Europese Vogels
Word – 102.5 KB
Formulier Ringbestelling 2021 Niet Europese Vogels
PDF – 135.3 KB
Formulier Ringbestelling 2021 Europese Vogels
Word – 102.7 KB
Formulier Ringbestelling 2021 Europese Vogels
PDF – 134.6 KB